Υπηρεσίες

Συνοπτικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι οι παρακάτω:

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
  • Συστήματα ασφαλείας
  • Αυτονομίες
  • Αυτοματισμοί
  • Θεμελιακές γειώσεις
  • Αλεξικέραυνα
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Πιστοποιητικά ΔΕΗ 
  • Θυροτηλέφωνα-Θυροτηλεοράσεις
  • Βλάβες