ΑΥΤΟΝΟΜΙΕΣ

 Με την αυτόνομη θέρμανση ο χρήστης κάθε διαμερίσματος προσαρμόζει τη θερμοκρασία του χώρου του στις πραγματικές του ανάγκες. Η εγκατάσταση κάθε διαμερίσματος λειτουργεί μόνο όταν το επιθυμούν οι ένοικοι. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός θερμοστάτη και μιας ηλεκτροβάνας.

    Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση - συντήρηση αυτόνομης θέρμανσης όπως θερμοστάτες χώρου (αναλογικοί - ψηφιακοί), ηλεκτροβάνες, πίνακες αυτονομίας και όλων των ηλεκτρικών μερών και συνδέσεων που την απαρτίζουν.

    Με βάση τις ανάγκες των πελατών μας, πραγματοποιούμε συνδέσεις αυτονομίας σε τζάκια λέβητες, δοχεία αδρανείας, ηλιακά συστήματα, αντισταθμίσεις και άλλων συστημάτων με πλήρη αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας.