ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΗ

Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε το σχέδιο της ηλεκτρολογική σας εγκατάστασης με τις απαραίτητες μετρήσεις για τον έλεγχό της και να σας τα σφραγίσουμε για ό,τι χρειάζεστε για τη Δ.Ε.Η. 

 

 

  •     Σχέδια ΔΕΗ εντός τριών ημερών
  •     Υπεύθυνες δηλώσεις εντός μερικών ωρών