ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΗΛEΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   Οι έλεγχοι και ιδιαίτερα οι επανέλεγχοι των ελληνικών κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ένα θέμα που συζητείται από τη δεκαετία του 1960. Μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη γραμμή, ένας οδηγός, για το πώς θα έπρεπε να διεξάγονται. Έχοντας πλέον από το 2006 νομικά υποχρεωτικό το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 άρχισαν έλεγχοι και επανέλεγχοι με βάση το Πρότυπο.

    Οι έλεγχοι και επανέλεγχοι πρέπει να γίνονται από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με μηχανήματα που είναι εγκεκριμένα στα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 όπως είναι  το METREL MI 3102 που διαθέτουμε.