ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ

  Η γείωση μπορεί να προσφέρει ασφάλεια από την ηλεκτροπληξία, τα βραχυκυκλώματα και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις που προκύπτουν από βλάβες σε συσκεύες που διαρρέονται από ηλεκτρικο ρεύμα. Έτσι, έχει θεσπιστεί από το νόμο σε κάθε κτίριο η εγκατάσταση γείωσης και κυρίως στις πρίζες. Η γείωση προστασίας εφαρμόζεται σε συσκευές με μεταλλικά μέρη και περιβλήματα, για να προστατέψουν το χρήστη από πιθανή διαρροή ρεύματος.