ΑΔΕΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ